Vorington užad

Vorington užad

Vorington (Warrington) konstrukcija – unutrašnji sloj struka sastoji se od žica istog prečnika, a spoljni od dvostruko većeg broja naizmenično postavljenih debljih i tanjih žica. Sve žice u strukovima imaju isti korak. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

  • 6×19
  • 8×19
Konstrukcija 6x(1+6+6+6) žica

JUS C.H1.090 DIN 3059

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
6.00 – 40.000.45 – 2.90
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
21.7-966.7 [kN]25.2-1121.4 [kN]24.5-1089.8 [kN]28.4-1264.2 [kN]27.2-1206.8 [kN]31.5-399.9[kN]
Konstrukcija 8x(1+6+6+6) žica

JUS C.H1.096 DIN 3063

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
10.00 – 29.000.6 – 1.75
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
53.5-451.1 [kN]70.8-595.4 [kN]60.5-508.5 [kN]79.8-671.3 [kN]67.2-563.1 [kN]88.6-743.3 [kN]