Vorington – Sil užad

Vorington – Sil užad

Vorington – Sil konstrukcija predstavlja kombinaciju dve konstrukcije gde se unutrašnji sloj žica satoji od žica različitog prečnika, a spoljni od žica istog prečnika. Sve žice u strukovima imaju isti korak. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

  • 6×7
  • 6×19
  • 6×37
Konstrikcija 6x(1+7+7+7+14) žica

JUS C.H1.106

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
13.00 – 46.000.85 – 2.90
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
104-1304.6[kN]121-1526.3[kN]117-1470.7[kN]137-1720.8[kN]131-1628.6[kN]152-1905.5[kN]
Konstrikcija 6x(1+6+6+6+12) žica

JUS C.H1.108 DIN 3064

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
13.00 – 46.000.72 – 2.60
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
104-1304.6[kN]121-1513.3[kN]117.5-1470.7[kN]136-1706.1[kN]130-1628.6[kN]151.1-1889.2[kN]
Konstrukcija 8x(1+7+7+7+14) žica

JUS C.H1.112 DIN 3067

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
16.00 – 32.000.75 – 1.40
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
140-562 [kN]185-742 [kN]158-633 [kN]209-836 [kN]175.4-702.6 [kN]232-928[kN]