Trokrake priveznice

Trokrake priveznice

Nazivni prečnik
min [mm]max [mm]
6.0046.00
Računsko prekidna sila užeta [kN]Minimalna dužina petlje h[mm]Masa užeta [kg\m]
20.10 -1119.0090 – 6900.125 – 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg
Jednog krakaPrihvatanje tereta pod uglom ß između krakova
od 0º – 45ºod 45º – 90ºod 90º – 120º
257 – 15200736 – 43500630 – 37200445 – 26250
  • 3-01
  • 3-02
  • 3-03
  • 3-04
  • 3-05