Priveznice za šumske radove – Čokeri

Priveznice za šumske radove – Čokeri

Osnovne karakteristikeGlavno užePrivezno uže
TipČ – 1Č – 2
Prečnik užeta d [mm]1614
Broj klizačapo narudžbi1
Broj čeličnih čaura12
Sila svlačenja čaura [kN]140110
Sila svlačenja čaura [kp]1400011000
Dužina priveznice Lpo narudžbipo narudžbi
Glavno uže tip Č-1
Privezno uže tip Č-2