Nerotirajuća užad

Nerotirajuća užad

Nerotirajuća (Herkules) užad su užad specijalne konstrukcije. Imaju osobinu da nerotiraju pa se koriste tamo gde je jedan kraj užeta slobodan, tj. kod kranova svih tipova. Čelična užad svih prečnika i konstrukcija se izrađuju od gole i pocinkovane žice.

  • 18×7 ili 17×7
  • 34×7
Konstrukcija 6x(1+6)+12 (1+6)+11 (1+6) žica

JUS C.H1.115 DIN 3069

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
4.00 – 28.000.28 – 1.80
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
10.25-503 [kN]10.87-533 [kN]11.6-567 [kN]12.3-601 [kN]12.9-629.4 [kN]13.7-667.1 [kN]
Konstrukcija 6x(1+6)+11 (1+6)+17 (1+6) žica

JUS C.H1.188

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
10.00 – 28.000.45 – 1.40
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
65.35-512 [kN]67.31-528 [kN]73.67-578 [kN]75.88-595 [kN]81.58-641 [kN]84.03-660.5 [kN]