Kanapi

Kanapi

U našem programu proizvoda dostupne su sintetičke pletenice konstrukcija:

  • 1 x 16 + J
  • 1 x 24 + J
  • 1 x 32 + J

Izrada prema ISO 1346 2004 (E) standardu

Svi proizvodi poseduju uverenje o kvalitetu i ispitani su korišćenjem metoda ispitivanja po standardima:

  • JUS F.S2.2552
  • JUS F.B1.141

na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Neke od namena kanapa: nautika, gradjevinarstvo, industrija, učkuri za kese, itd.