Jednokrake priveznice

Jednokrake priveznice

Nazivni prečnik
min [mm]max [mm]
6.0040.00
Računsko prekidno opterećenjeNosivost u kN u zavisnosti od faktora sigurnosti VTežina užeta [kg\m]
58
20.2 – 879.04.0 – 180.02.5 – 112.00.13 – 5.36
 • 1-01
 • 1-02
 • 1-03
 • 1-04
 • 1-05
 • 1-06
 • 1-07
 • 1-08
 • 1-09
 • 1-10
 • 1-11
 • 1-12