Filer užad

Filer užad

  • 6×19
  • 8×19
Konstrukcija 6x(1+6+6P+12) žica

JUS C.H1.086 DIN 3057

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
8.00 – 40.000.55 – 2.50
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
39.5- 986[kN]45.8-1140[kN]94.5-1110[kN]51.6-1290[kN]49.4-1233[kN]57.3-1433.3[kN]
Konstrukcija 8x(1+6+6P+12) žica

JUS C.H1.088 DIN 3061

Nazivni prečnik
užeta [mm]žice [mm]
10.00 – 29.000.55 – 1.55
Računska prekidna sila po nazivnoj čvrstoći od:
1570 [MPa]1770 [MPa]1960 [MPa]
VJČJVJČJVJČJ
54.9-461.4[kN]72.4-600.1[kN]61.9-520.2[kN]81.7-680.7[kN]68.7-576.1[kN]90.7-760.4[kN]