Beskrajna užad

Beskrajna užad

Nazivni prečnik
min [mm]max [mm]
6.0040.00
Računsko prekidna sila užeta [kN]Masa užeta [kg\m]
2.30 -1119.000.014 – 7.340
Dozvoljeno opterećenje po kg pri dvokrakom obuhvatanju pod uglom ß između krakova
od 0º – 45ºod 45º – 90ºod 90º – 120º
58 – 3040054 – 2804041 – 2150029 – 15200